J121-IMU/MCU carrier for Jetson TX2 (rev. 1)

SKU: 70718

 275,00

Plus 19% VAT
Delivery Time: ca. 48 hours

Jetson TX2 carrier 38350 (1 x GbE, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x CSI-2 for B102, 2 x UART, M.2 NVME PCIe x2, SPI/GPIO, MCU and MPU-9250 IMU) (38350)

Download
technical reference manual 3D model (STEP)

Jetson TX2 carrier (1 x GbE, 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 x CSI-2 for B102, 2 x UART, M.2 NVME PCIe x2, SPI/GPIO, MCU and MPU-9250 IMU) (38350)

Order code: 70718

© 2019 Auvidea GmbH